Træpleje

Træpleje eller treecare er en diciplin der især praktiseres i USA og det drejer sig om BESKÆRING med omtanke på et biologisk/- plantefysiologisk vidensgrundlag og ikke mindst med et erfaringsgrundlag, ellers giver det ikke mening. Forskellige træer reagerer forskelligt på beskæring, nogle arter tåler beskæring bedre end andre, og der er forskellige beskæringstidspunkter.

Beskæringstolerancen aftager meget med alderen på træerne/-buskene.

Der er grænser for, hvor store grene ,man med godt resulat ,kan skære af en hovedstamme. Bliver beskæringen for voldsom i forhold til træarten, alderen på træet etc. så kan det meget vel være, at man introducerer råd i træet, og derved gør træet dødsens-farligt for mennesker og bygningsværker.

Ofte er det eneste alternativ til fældning i en eskalerende nabostrid en ligevel voldsom beskæring, hvis man primært vil bevare de smukke stammer, også kaldet en styning-/kraftig kronereduktion.

Vort erfaringsgrundlag giver Dem en sikkerhed for et godt resultat i balance med den øvrige havearkitektur. Vi kender grænserne for, hvor langt man kan styne tilbage og hvor hårdt man kan beskære i disse for træerne ikke-optimale, påtvungne beskæringer.

Træer, der er beskåret for kraftigt, bringes ud af balance. De kan blive farlige og vil fremtræde u-trivelige og bliver ret hurtigt kedelige at have i haven og man vil fælde dem.

Lad være med at lege skovhugger på stiger i farlige højder, og lad være med at eksperimentere med farligt arbejde.

Kontakt os og få gjort arbejdet på en sikker måde og på et fagligt højt niveau, så træet ikke bringes ud af sundhedsmæssig balance og derved mister værdi i havearkitekturen.

Træer er nogle enestående væsner/-elementer i havearkitekturen og dem skal man passe meget på.

Træer kan ødelægges ireversibelt af ukyndige på få sekunder. Det sker gang på gang og der er ingen der bliver klogere. Ødelæggelserne viser sig ofte først efter mange år, og så har man helt glemt hvilket firma der udførte skaderne.

Vi bruger en stor procentdel af vores tid på at genoprette vækster beskåret af ukyndige.

Ring eller mail og vi kommer gerne forbi og giver nogle gode råd angående Deres beskæringsplaner.

Beskæring af Asketræ

Beskæringseksempel.

Vi foretog beskæringen i år 2000. I år 2008 er beskæringssårene fuldstændig helet, og træet er sundt og raskt. Sådan kan det gå når man beskærer med omtanke og `dyb` faglig viden og erfaring som baggrund.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt os​

Hvis du har et spørgsmål du brænder inde med, eller har du brug for rådgivning inden for ​træfældning​ og havedesign, så står Brændestakken til rådighed. Udfyld formularen og vi vil kontakte dig snarest muligt.

Plantesalg

​I vores plantesalg finder du både færdige hække samt flere typer af blomster og andre planter.